Tak – jest to jedno z podstawowych kryteriów. Ocenie podlegać będzie, czy w rezultacie wdrożenia wyników prac B+R powstanie innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym firmy. Brak innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym eliminuje projekt z oceny. Pamiętaj, że w tym naborze wniosków dla województwa małopolskiego wymagana jest innowacja na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa.