Regionalne Inteligentne Specjalizacje są określone w dokumencie przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, zawierającym uszczegółowienie domen wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru.

Wśród nich są takie obszary, jak:

  • Nauki o życiu
  • Energia zrównoważona
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
  • Chemia
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
  • Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Z opisem RIS możesz zapoznać się TUTAJ.