Ocena tego kryterium będzie dokonywana na podstawie danych za jeden rok obrotowy – wskazany i udokumentowany przez przedsiębiorcę – spośród 3 następujących lat: 2021, 2022 lub 2023.