Są one opisane w dokumencie „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”.

Celem Planu jest wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie. W związku z tym przewidziano 4 cele szczegółowe:

  • Kapitał ludzki dla innowacji
  • Przedsiębiorczość w powiązaniu z innowacyjnością
  • Konkurencyjność poprzez innowacje
  • Powiązania krajowe i międzynarodowe.