Tak. W ramach prac wdrożeniowych możliwe będzie nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).