Obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to:

  • Bezpieczna żywność
  • Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze
  • Nowoczesny ekosystem biznesowy
  • Wysoka jakość życia

Dokument, który dokładnie opisuje to zagadnienie, znajdziesz tutaj.