W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.