Chodzi o rozwiązania/technologie prowadzące do ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej lub usługowej na środowisko. Mogą one polegać m.in. na:

  • zmniejszeniu zużycia surowców (w tym surowców pierwotnych) i efektywnym gospodarowaniu nimi poprzez odpowiednie projektowanie, wybór materiałów i zwiększanie trwałości produktów;
  • efektywnym wykorzystaniu zasobów;
  • zapobieganiu powstawaniu odpadów;
  • redukcji masy wytwarzanych odpadów, poprzez przygotowywanie do ponownego użycia lub recykling; itp.