Gospodarka Obiegu Zamkniętego może obejmować następujące elementy:

  • tworzenie i udział w łańcuchu dostaw,
  • wydłużanie życia produktu,
  • ekoprojektowanie,
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
  • tworzenie platform współdzielenia,
  • symbioza przemysłowa,
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.