Tak, wnioski konsorcjalne składane są do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).