Dofinansowanie w ramach działania udzielane jest w ramach kilku różnych rodzajów pomocy publicznej. Dla każdego z nich określono odmienne reguły udzielania wsparcia, co ma swoje odzwierciedlenie w różnych poziomach dofinansowania. Zależy on w dużej mierze od charakteru ponoszonych wydatków. Finalna intensywność wsparcia jest zatem wypadkową struktury kosztów w projekcie.