W ramach naboru wsparcie będzie skierowane do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych. Tym samym projekt musi zakładać realizację minimum modułu „Prace B+R” i/lub „Infrastruktura B+R”. Ponadto koszty kwalifikowane związane z ich realizacją w stosunku do pozostałych modułów muszą stanowić większość kosztów kwalifikowanych w projekcie.