Tak. Nabór przewiduje możliwość współpracy z organizacjami badawczymi. W przypadku udziału organizacji badawczej jako partnera w projekcie wniosek uzyska przy ocenie dodatkowe punkty. Ponadto możliwy jest udział organizacji badawczej w postaci zewnętrznych usług badawczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prac badawczych i/lub eksperymentalno-rozwojowych.