Nie. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto należy pamiętać, iż zmiana lokalizacji projektu po pozytywnej ocenie wniosku a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest dopuszczalna.