Weryfikacji podlega, czy projekt dotyczy wprowadzenia lub wdrożenia innowacji produktowej w firmie. Innowacja ta musi być nowością na poziomie całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, możliwe jest zaimplementowanie innowacji w procesach biznesowych, która musi być bezpośrednio powiązana z innowacją produktową. Wdrożenie projektu oznacza jego wprowadzenie na rynek.