Poprawa efektywności energetycznej to działania polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, które spowodują uzyskanie oszczędność energii.