PARP wskazuje, iż projektant to osoba, która ukończyła studia wyższe związane z projektowaniem, takie jak wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz czy inne kierunki projektowe, lub posiada praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie. Oznacza to, że w swoim portfolio powinna mieć co najmniej trzy projekty przemysłowo produkowanych dóbr, jeśli chodzi o projektowanie i wdrożenie produktu, lub co najmniej trzy projekty usług, jeśli projekt dotyczy usług.