Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej, co oznacza, że konieczne będzie uzyskanie określonego poziomu przychodów, który wyznaczy poziom dofinansowania podlegający zwrotowi. Więcej informacji o mechanizmie dotacji warunkowej można znaleźć tutaj.