Nie, w Regulaminie Konkursu jasno określono, iż przedsiębiorstwa, które wskażą wirtualne biuro jako lokalizację projektu nie będą mogły uzyskać dofinansowania.