Zakres audytu nie został szczegółowo sprecyzowany, wskazano natomiast na jego obligatoryjne elementy. W ramach projektu możliwe jest przedłożenie dokumentu audytu składającego się z dwóch zasadniczych części:

  1. audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  2. audytu efektywności energetycznej

Audyt w części termomodernizacyjnej jest obligatoryjny, a zakres prac z niego wynikający jest obowiązkowy do realizacji w ramach projektu. Należy przy tym pamiętać o konieczności 30% oszczędności energii pierwotnej, co jest warunkiem podstawowym w ramach naboru.