Tak, jednak należy mieć na uwadze, że trzeba spełnić określone warunki, aby zrealizować taki projekt. W ramach Kredytu Ekologicznego konieczne jest przeprowadzenie audytu termomodernizacyjnego i, w przypadku OZE, również audytu efektywności energetycznej, z którego musi wynikać osiągnięcie co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej. Instalacja odnawialnego źródła energii jest możliwa, jeśli audyt termomodernizacyjny nie wykaże konieczności dostosowanie budynku do odpowiednich norm. Zastosowanie OZE musi wynikać wprost z rekomendacji płynących z audytu energetycznego.