Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia wykorzystanie audytu i strategii wzorniczej z Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jeśli są one aktualne i nie zostały wykorzystane w etapie II tego działania. Koszty związane z audytem i opracowaniem strategii są kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie ma wymogu, aby usługi te były wykonane przez zespół z co najmniej jednym projektantem.