Wnioskodawcą w ramach naboru mogą być przedsiębiorstwa duże, a więc także przedsiębiorstwa small mid cap oraz mid cap. Ten rodzaj wnioskodawców stanowi podgrupę przedsiębiorstw dużych.