Pełna elastyczność jest w tym zakresie nieco ograniczona poprzez konieczność wykazania zgodności projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. W województwie zachodniopomorskim są to następujące obszary:

  • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  • Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport,
  • Turystyka i jakość życia oraz uzupełniająco na wyłaniających się specjalizacjach z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Szersze informacje dotyczące specjalizacji znajdziesz TUTAJ.