Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych dla części badawczo-rozwojowej projektu wynosi 5 mln zł. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty części badawczo-rozwojowej projektu powinny stanowić więcej niż 50% kosztów projektu.