Tak. W jednym z kryteriów oceniany będzie nawet stan przygotowania do realizacji takich robót. Warto więc dobrze się przygotować do naboru oraz postarać się zawczasu o wszelkie związane z inwestycją pozwolenia.