Tak. W ramach komponentu wdrożeniowego możliwy jest zakup maszyn i innych urządzeń produkcyjnych pod warunkiem, iż będą one niezbędne do skomercjalizowania wyników prac B+R na rynek docelowy produktów/usług.