Dokument, jakim jest opinia o innowacyjności, nie znajduje się na liście załączników obowiązkowych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie.Nie zmienia to faktu, że poziom innowacyjności powinien być w sposób rzetelny udokumentowany we wniosku o dofinansowanie oraz Biznes Planie i jednocześnie powinien wynikać z przeprowadzonych w projekcie prac B+R.