Tak. W ramach komponentu wdrożeniowego dopuszczalne są koszty materiałów i robót budowlanych w zakresie urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa (np. jako element budowanej hali w celu uruchomienia produkcji). W dokumentacji wprowadzono zastrzeżenie, że ww. urządzenia i infrastruktura muszą być niezbędne do realizacji wdrożenia wyników prac B+R, a produkowana energia będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne.