W ramach tego programu nie możesz zrealizować zadań, które mają na celu wyłącznie wdrożenie wyników prac B+R. W ramach naboru konieczne jest zaplanowanie procesu B+R pod postacią badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych (w ramach komponentu B+R) oraz prac wdrożeniowych mających na celu komercjalizację wyników (w ramach komponentu wdrożeniowego).