Tak. Należy jednak pamiętać, że projekt taki realizowany musi być w partnerstwie oraz rolę lidera musi pełnić przedsiębiorstwo z sektora MŚP.