Tak. Możliwe jest poniesienie wydatków związanych z energetyką odnawialną, jednakże mogą one stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.