Nie. Zgodnie z regulaminem programu składanie wniosku w konsorcjum jest rozwiązaniem opcjonalnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekty realizowane w konsorcjum mogą liczyć na dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków. Premiowane będą projekty, w ramach których konsorcjantami będą przedsiębiorstwa należące do krajowego klastra kluczowego, organizacje badawcze z siedzibą w kraju oraz z siedzibą za granicą.