Niestety nie ma takiej możliwości. Koszty wdrożenia na rynek danego produktu/procesu/usługi, jak i podnoszenie kompetencji pracowników, może być sfinansowane jedynie jako  element całościowego projektu badawczo-rozwojowego.