Tak, jest to możliwe, o ile zatrudnisz taką osobę na umowę zlecenie. Czyli zadanie nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a co więcej musi dotyczyć innego zakresu niż przedmiot prowadzonej działalności.

Ponadto koszty takie są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli ww. osoby fizyczne posiadają wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.