Tak, dofinansowanie w ramach naboru udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Należy przy tym pamiętać, że w części wdrożeniowej (inwestycyjnej) dofinansowanie ma postać dotacji warunkowej.