Nie. Wsparcie w ramach modułu „Prace B+R” dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Warto nadmienić, iż badania przemysłowe w projektach badawczo-rozwojowych to, najogólniej rzecz ujmując, te prace badawcze, w których uzyskujemy nową wiedzę. Z kolei eksperymentalne prace rozwojowe to takie, w których weryfikujemy i testujemy zdobytą wiedzę.