Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja otrzymanych wyników. W przypadku realizacji w projekcie wyłącznie modułu „Prace B+R” (bez modułu „Prace Wdrożeniowe”) wdrożenie wyników musi nastąpić nie później niż w okresie 2 lat licząc od zakończenia realizacji modułu „Prace B+R”.

Jednocześnie należy pamiętać, iż okres ten nie dotyczy wyników prac B+R lub ich części, których wdrożenie realizowane jest w ramach modułu „Prace wdrożeniowe”, w takim wypadku decydować będzie data zakończenia realizacji projektu.