Zgodnie z zapisami regulaminu naborów wniosków, wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31 grudnia 2026 r. W związku z powyższym zaleca się zaplanowanie okresu realizacji projektu w czasie krótszym niż 3 lata.