Finansowanie tego rodzaju wydatku następuje wyłącznie w formie amortyzacji maszyny na czas jej wykorzystania w projekcie. Kosztem bezpośrednim  zaliczanym w całości do kosztów kwalifikowanych projektu mogą być jedynie koszty drobnej aparatury i sprzętu, jak np. komputery, wagi laboratoryjne, urządzenia pomiarowe itp.