Realizacja jedynie fazy badań przemysłowych będzie niewystarczająca. Przedmiotem projektu w części badawczo-rozwojowej muszą być eksperymentalne prace rozwojowe. Badania przemysłowe mogą, ale nie muszą występować w projekcie.