O charakterze prowadzonych prac decyduje w dużej mierze gotowość technologiczna, która opisywana jest 9-stopniowa skalą TRL. Prace polegające na kreowaniu nowej wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych to elementy znamienne dla fazy badawczej. Budowa prototypu, walidacja i testy to z kolei czynności charakterystyczne dla eksperymentalnych prac rozwojowych. Z uwagi na różnorodność tematyki projektów szczegółowa klasyfikacji poszczególnych prac jest kwestią indywidualną.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu „Prace rozwojowe czy badania przemysłowe?”