Nie ma takiej konieczności. Dokumentacja wskazuje, iż wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa MŚP, które będą realizować projekty nie tylko w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji, ale również „[…] (obszarów)nowych, wyłonionych w ramach wspieranego procesu przedsiębiorczego odkrywania”.