W dokumentacji konkursowej wskazano, iż wsparcie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest skoncentrowane głównie na MŚP. Firmy duże również mogą ubiegać się o dotację, przy czym ich wnioski muszą wpisywać się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą głównie projekty z zakresu innowacji środowiskowych oraz wspierających transformację energetyczną województwa, które charakteryzują się wysoką wartością dodaną dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.