Działanie składa się z dwóch niezależnych komponentów: prac B+R oraz infrastruktury B+R. Zatem możliwe jest, aby projekt Twojej firmy dotyczył tylko tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Warunkiem jest przedstawienie agendy badawczej, czyli dokumentu opisującego plan badań, jakie chcemy w przyszłości przeprowadzić na nowo zakupionym sprzęcie.