Do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) Województwa Podkarpackiego należą: Lotnictwo i kosmonautyka, Motoryzacja, Informacja i telekomunikacja oraz Jakość życia. Wpisywanie się Twojej inwestycji w jedną z RIS nie jest w tym konkursie obligatoryjne, ale umożliwi otrzymanie dodatkowych punktów przy ocenie Twojego wniosku – co może zadecydować o tym, czy Twój projekt otrzyma dotację, czy nie. Warto jednak wspomnieć, że szczegółowe obszary tych specjalizacji są dość szerokie, dlatego jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje przedsięwzięcie wpisuje się w którąś z nich, skontaktuj się z nami – wspólnie zastanowimy się, czy masz szansę na dodatkowe punkty za to kryterium.