We wniosku powinieneś wykazać, że na rynku nastąpił wzrost zapotrzebowania na dany produkt/usługę, a planowana przez Ciebie inwestycja zaspokoi faktyczne, zidentyfikowane potrzeby konsumentów. W tym celu możesz posiłkować się m.in. raportami rynkowymi czy wynikami badań konsumenckich, dostępnymi publicznie lub zrealizowanymi przez Ciebie lub na Twoje zlecenie itp.