Chodzi o rozwiązania lub technologie pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, w tym rozwiązania bezodpadowe lub zmierzające do:

  • redukcji powstawania odpadów, w tym zmniejszenia ilości ścieków;
  • oszczędności surowców, w tym zużycia wody;
  • zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery;
  • redukcji poziomu hałasu.