Tak, adresatami dofinansowania mogą być wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od osiąganych przez nie przychodów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że realizacja projektu przez duże przedsiębiorstwa może dotyczyć wyłącznie modułów „Prace B+R” oraz „Infrastruktura B+R”.