Tak. Plan Transformacji Cyfrowej może być sporządzony samodzielnie przez Wnioskodawcę lub jego personel, o ile posiada on stosowną wiedzę i kompetencje. W takim przypadku nie będzie jednak możliwości ubiegania się o zwrot takiego kosztu.

Natomiast jeśli chcesz otrzymać zwrot tego wydatku, to Plan Transformacji Cyfrowej powinien być przygotowany przez wykonawców, którzy mają do tego uprawnienia.